Exotenbestrijding Waterschap de Dommel                                                                                                                                                                                                                                                               

In de gehele openbare ruimte komen exoten voor. Dit zijn soorten die er niet van nature zijn gekomen maar bijvoorbeeld door vervuiling of import vanuit andere landen.

Daarnaast hebben exoten de vervelende eigenschap dat ze gaan woekeren en andere inlandse soorten verdringen. Daarnaast heeft het klimaat invloed op de hoeveelheid exoten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups. Deze kan zich door een zachte winter en een warm voorjaar goed ontwikkelen.

Voor Waterschap de Dommel bestrijdt Engelen Groen de ‘waternavel’ en de ‘Japanse duizendknoop’.    

Het bestrijden van exoten is een specialisme, hiervoor dienen specifieke technieken te worden gebruikt. Omdat er nog geen permanente oplossing tegen bovengenoemde exoten is blijft Engelen Groen innoveren om steeds effectievere methodes toe te kunnen passen. Bij het waterschap komt de Japanse duizendknoop voornamelijk voor rondom duikers(een kokervormige constructie, gelegen in weg of toegangsdam, die bedoeld is om wateren met elkaar te verbinden) of andere constructies als bruggen. De duizendknoop kan het beton van constructies doordringen en dus beschadigen. Om schade te voorkomen is het van belang dat de duizendknoop teruggedrongen wordt. Zorgvuldig werken is nodig om verdere verspreiding te voorkomen. 

Een methode die Engelen Groen gebruikt om de Japanse duizendknoop te bestrijden is aan de hand van een speciale machine: ‘Rootwave Pro’. Deze machine bestrijdt de plant door middel van elektrocutie op een effectieve duurzame manier. De bestrijding gebeurt per plant en is dus niet schadelijk voor de omgeving. Hierdoor kan de gewenste vegetatie verder groeien en raakt de duiker niet beschadigd. Engelen Groen is één van de weinige bedrijven die een dergelijke machine in eigen beheer heeft. De medewerkers van Engelen Groen die de machine gebruiken hebben een speciale training gevolgd voor het gebruik ervan en gebruiken specifieke PBM’s (persoonlijke beschermings middelen). 

Dankzij het bestrijden van deze exoot blijft de natuur behouden en blijft andere flora en fauna in balans.   

Discipline(s): Natuurbeheer, Exotenbestrijding

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel

Opdracht: Exotenbestrijding