Artikel Veeteelt

Onze medewerker Harold de Bruin is kortgeleden geïnterviewd door het vakblad Veeteelt. 

Hieronder is het artikel te lezen.