Volkel West Fase 2

Engelen Groen verzorgt in diverse nieuwbouwwijken in de gemeente Uden de aanleg van de groenvoorzieningen.
Onder andere in "Volkel West fase 2" beginnen de contouren van het groen duidelijk zichtbaar te worden.
Het grondwerk is van tevoren door ons uitgezet met GPS, waarna het door onze kundige machinisten zeer nauwkeurig geprofileerd is.
Groen wordt naast de esthetische beleving steeds belangrijker voor verduurzaming van de leefomgeving als het bijvoorbeeld het bergen en borgen van hemelwater(afvoer)