Engelen groen Uden B.V. is in het bezit van Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer Certificaat 1, 2 en 3.

Flora- en faunawet

In de gewijzigde Flora- en faunawet is de (beschermde) status van alle planten en dieren nauwkeurig vastgelegd.

Voor sommige werkzaamheden moeten ontheffingen aangevraagd worden. Dat kost tijd en geld.  De vereniging Stadswerk heeft in samenwerking met de VHG een ‘Gedragscode Ff-wet bestendig beheer groenvoorzieningen’ opgesteld. Met deze gedragscode en een persoonscertificeringstraject (cursus en landelijk erkend examen met certificaat) hoeft er geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Door het persoonsgebonden certificaat en de ‘Gedragscode Ff-wet ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ hoeft u ook geen ontheffing aan te vragen voor ruimtelijke ingrepen, zoals aanleg, herinrichting, omvorming, renovatie, sloop of groot onderhoud in de buitenruimte.

 

Flora- en faunawet bestendig beheer niveau 1

Certificaat bedoeld voor medewerkers en meewerkend voormannen. De certificaathouder is in staat om op het gebied van flora en fauna op deskundige wijze onderhoud te verrichten in het groen en beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Flora- en faunawet toe te passen.

Flora- en faunawet bestendig beheer niveau 2

Certificaat bedoeld voor opzichters en uitvoerders. De certificaathouder weet op het gebied van flora en fauna tijdens de uitvoering van het werk op deskundige wijze met risico’s om te gaan en weet u de risico’s op dit gebied in het groen te managen en beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische)verplichtingen in het kader van de Flora- en faunawet toe te passen.

Flora- en faunawet bestendig beheer niveau 3

Certificaat bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders. De certificaathouder is in staat om tijdens de voorbereiding van het werk op deskundige en juiste wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna en beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische)verplichtingen in het kader van de Flora- en faunawet toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.

icon

icon

icon

icon

icon

icon