Verhardingen

Naast de aanleg en onderhoud van groen behoort bestrating ook tot onze activiteiten. Engelen Groen Uden biedt diverse diensten met betrekking tot verhardingen. Onze werkzaamheden variëren van het recht leggen van een scheefliggende stoeptegel tot grotere bestratingswerken zoals het aanleggen van een compleet dorpsplein. 

Veel verhardingen krijgen op den duur last van vervuiling in de vorm van onkruid, algen- en mosgroei. Dit onkruid bestrijden wij met speciale machines. We reinigen de bestrating van buurten en winkelcentra met professionele veeg- en zuigwagens. Door een intensief bestrijdingsplan op te stellen en uit te voeren helpen we onze opdrachtgevers de onkruidgroei te beheersen. De werkwijze en de benodigde machines bepalen we aan de hand van het type ondergrond, de vervuilingsgraad en de soort vervuiling waar we mee te maken hebben. 

Engelen Groen Uden beschikt onder andere over kleine en grote straatveegmachines, borstelmachines, branders, heetwater-, en hetelucht-apparatuur.

 

Het plaatsen van keerwanden is de aanloop tot het realiseren van een knusse zitplek.

 
Onkruidbestrijding op verhardingen; borstelen met staalplukken levert een straf effectief resultaat.

Onkruidbestrijding op verhardingen; select spray met ‘Weed-it’ levert een goede prijs kwaliteit verhouding. Is efficiënt, komt in elk hoekje en heeft verhoudingsgewijs weinig chemische middelen nodig.

 

Op de eerste afbeelding is een met kauwgom vervuild oppervlak te zien en op de tweede afbeelding zijn twee medewerkers bezig met de kokendheetwater behandeling van de verharding om derhalve de kauwgom en andere vervuilingen te verwijderen.

Intensief vegen met veeg/zuigcombinaties maakt onkruidgroei beheersbaar. In één werkgang wordt losgewerkte kruidengroei en grond/zand samen-geveegd, opgezogen en afgevoerd. Op de afbeelding is een kleine veegmachine te zien die actief is in winkelcentra.