Het op integrale wijze onderhouden van de openbare ruimte

Voor de gemeente Uden onderhoudt Engelen Groen de openbare ruimte. Het betreft een integraal contract, wat inhoudt dat naast groenvoorzieningen ook het onkruid en andere vervuiling op verhardingen wordt bijgehouden.

Het contract is gebaseerd op ‘beeldkwaliteit’. Deze is afgeleid uit de beeldkwaliteitscatalogus van het CROW, waarin bijvoorbeeld staat vermeldt welke percentages vervuiling op een bepaald oppervlak worden toegestaan. Engelen Groen bepaald welke maatregelen op welk moment dienen te worden uitgevoerd om binnen de afgesproken uitgangspositie van kwaliteit te blijven. Voor gemeente Uden schoont Engelen Groen daarnaast de vijvers en watergangen. Zo blijft de waterkwaliteit hoog en worden plagen als bijvoorbeeld blauwalg verminderd.

Naast het onderhoud van groen en watergangen verzorgt Engelen Groen ook de aanleg van bomen en beplanting in de gemeente. De nieuwe aanplant is meer toekomstbestendig. Bij bomen wordt een specifieke soort gekozen die afgestemd is op de groeiplaats. Ook worden ondergrondse constructies aangebracht om te zorgen dat boomwortels goed kunnen groeien, maar dat ze geen wortelopdruk in bestrating veroorzaken. Voor plantvakken worden steeds vaker vaste planten toegepast. Deze hebben meer sierwaarde, zorgen voor meer biodiversiteit en zijn op termijn minder onderhoudsintensief.

Engelen Groen past in overleg bijvoorbeeld het GreentoColour concept van Griffioen toe, waarvan het ontwerp wordt afgestemd op de omgeving en meer biodiversiteit in een wijk brengt.

Een mooie en tevens duurzame oplossing!

 

Door het onderhouden planmatig onderhouden van de openbare ruimte zijn burgers tevreden en heeft de gemeente een schone en veilige openbare ruimte.

Discipline(s): Natuurbeheer, Aanleg Groen, Onderhoud Groen

Opdrachtgever: Gemeente Uden

Opdracht: Een mooie en verzorgde openbare ruimte