Natuurbeheer

Eén van onze specialiteiten is het onderhouden van grootschalig groen in buitengebieden en landschapsparken. Deze werkzaamheden vragen om de inzet van groot en specifiek materieel.

Ons machinepark is daar volledig op ingesteld. We beschikken over o.a. verschillende soorten tractoren, maaiers, houtversnipperaars, dumpers, houtklemmen, grondbewerking-, zaai-, graaf- en grondverzetmachines. Daardoor kunnen we alle opdrachten in eigen beheer uitvoeren.

Ons dienstenpakket is compleet en divers. Een greep uit onze werkzaamheden:

  • het maaien en hooien (ecologisch- of hooilandbeheer);
  • het korven en ruimen van smalle en brede watergangen en vijvers (waterbeheer);
  • het schonen van bossen;
  • regulatie van ongewenste soorten;
  • het plaggen en verzetten van grond;
  • het kappen, knippen en snoeien van bomen & struweelbeplanting;
  • het onderhouden van wandel- en fietspaden.

De precieze verrichtingen stemmen we altijd in goed overleg af op de wensen van de opdrachtgever. Bij uitvoering van werkzaamheden van grootschalige bestekken houdt Engelen Groen Uden altijd rekening met weersomstandigheden, verkeer en risicofactoren. We evalueren tijdens het project constant de omstandigheden en indien nodig worden de procedures bijgesteld. Zo garanderen we de veiligheid van weggebruikers en onze eigen medewerkers.

 

Meidoornstruelen tot 12 jaar oud worden geknipt met de hydraulische knipscharen.

Knip- en scheerheggen worden geklepeld met de hegklepelmaaier.

Deze haag wordt eenmaal per 5 jaar afgezet.
Vroeger diende deze heggen als afrastering voor het vee.
Ze werden dan m.b.t. een hiep gevlochten.

 

Voor het vierjaarlijks knotten van wilgen zet Engelen Groen Uden een speciale kraan met hydraulische takkenschaar in. Deze machine wordt met name gebruikt om moeilijk bereikbare of gevaarlijke houtopstanden onder handen te nemen. “veiligheid voor alles’ is het credo van het bedrijf, ook bij het handmatig ruimen van bomen.

Maai / Zuigcombinatie – het maaien en ruimen van het maaisel in één werkgang levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en verhoogt daarmee de veiligheid van de weggebruikers.

Bij het snoeien van hout – opstanden worden de gesnoeide takken meteen in een hout versnipperaar verwerkt.

Het aanleggen van grondkeringen, beschoeiingen en bruggen.
Hier ziet u de afwerking van de realisatie van een visvijver.

Links ziet u de ‘ making of ‘ van een amfibieënpoel.
Rechts wordt een amfibieënpoel handmatig geschoond.

Het beheer van een fraaie bloemen- en kruidenweide vergt een speciale aanpak.